turun-lampotekniikka-logo-60x60

Maalämpö

Maalämpö on edullisin lämmitysvaihtoehto suuriin kiinteistöihin

Maalämpöpumppu sopii parhaiten suuriin kiinteistöihin, joissa lämmitysenergian tarve on suuri. Mitä suurempi lämmitysenergiantarve kiinteistössä on, sitä lyhyempi on maalämpöpumpun takaisinmaksuaika ja sitä suuremmat säästöt saavutetaan. Pienissä, alle 120 m2 neliön taloissa sekä matalaenergiataloissa, joissa lämmitysenergian tarve on suhteellisen pientä, maalämmön laskennallinen takaisinmaksuaika saattaa venyä turhan pitkäksi.

finlt-maalampo

Millaisiin kohteisiin maalämpö soveltuu?

Maalämpöpumppu voidaan asentaa lähes kaikkiin kiinteistöihin. Ainoa edellytys on, että käytössä on vesikiertoinen lämmönjakojärjestelmä ja tilaa maalämpöpumpulle. Nykyisin noin 50 % uudisrakennuksista asennetaan rakennusvaiheessa jo maalämpöjärjestelmät.

Sopiiko maalämpö saneerauskohteisiin?

Maalämpö voidaan asentaa myös vanhoihin rakennuksiin, esimerkiksi öljylämmityskattilan tilalle. Koska olemassa oleva patteriverkosto voidaan lähes aina yhdistää maalämpöjärjestelmään, maalämpö on vanhaan kerrostaloon vaivaton ratkaisu. Kerrostalossa patteriverkoston lämpötilaksi riittää lähes poikkeuksetta kovillakin pakkasilla alle +65 astetta, jolloin maalämpö riittää koko rakennuksen lämmitykseen sekä lämpimän käyttöveden tuottamiseen.

Sopiiko maalämpö kerrostaloon?

Maalämpö soveltuu hyvin kerrostalon lämmitysmuodoksi. Kun kerrostalossa on huippuimureilla toteutettu ilmanvaihto, voidaan maalämpöön yhdistää lisäksi poistoilman lämmön talteenotto. Maalämmön avulla voidaan tyypillisessä kerrostalossa säästää noin 60–70 % ostoenergiasta, yhdistettynä poistoilman lämmön talteenottoon vielä enemmän.

Maalämpö on kerrostalossa kaikkein edullisin lämmitysmuoto. Lisää säästöjä tuo se, että kerrostalossa maalämpöön voidaan yhdistää käyttöveden lämmitysjärjestelmä. Maalämpöä voidaan käyttää kesällä myös viilennykseen.

Maalämmön tuottamat säästöt lämmityskustannuksissa ovat tavallisesti merkittävästi suuremmat kuin lämmitysjärjestelmän vaihtoa varten otetun lainan kulut. Maalämpö tuottaa taloyhtiölle välittömästi positiivista kassavirtaa. Investointi maalämpöjärjestelmään näkyy myös asuntojen arvon nousuna. Maalämpö on arvostettu lämmitysmuoto ja asuntomarkkinoilla maalämpökerrostalon asunnot ovat etulyöntiasemassa. Tällä hetkellä (2022) valtio tukee taloyhtiöiden energiaremontteja huomattavalla ARAn energia-avustuksella.

Tarvitaanko maalämpöön lupa?

Maalämpökaivon asentamiseen tarvitaan toimenpidelupa silloin, kun rakennuksen lämmitysjärjestelmää vaihdetaan tai uusitaan maalämpöä hyödyntäväksi, tai kun maalämpöä halutaan käyttää lisälämmön lähteenä. Tämä koskee myös, kun halutaan käyttää maapiiriä tai vesistöä lämmönlähteenä. Toimenpidelupaa haetaan kunnan rakennusvalvonnasta ja luvan hinnoittelu on kunnan omassa päätösvallassa.

Mitä maalämpöpumpun hankinta maksaa?

Maalämpöpumpun hankintahinta on asennettuna noin 15–25 000 euroa. Maalämpöpumpun laskennallinen takaisinmaksuaika on noin 7–10 vuotta. Maalämpöpumpun hankintahinta on esimerkiksi ilma-vesilämpöpumppua kalliimpi, koska se vaatii porakaivon sekä lämmönkeruuputkiston. Kun suunnittelet lämpöremonttia, ota yhteyttä ammattilaiseen, joka osaa neuvoa kohteeseesi parhaimman lämmitys- ja viilennysratkaisun.